Jak zainstalować Serverless Framework?


Aktualizacja 2020/01/12: w związku z tym, że AWS Lambda wspiera Node.js 12 artykuł został zaktualizowany, do instalacji Node.js w wersji 12 oraz nowej wersji Serverless Framework.

Serverless logo

Jeśli się zastanawiasz dlaczego Kurs Severless zaczynamy od instalacji frameworka to odsyłam Cię do tego artykułu, gdzie tłumaczę swoją decyzję o wyborze tego narzędzia.
Skoro ten wstęp mamy już za sobą to myślę, że możemy zaczynać :-)

Serverless Framework

Jest narzędziem napisanym w JavaScript uruchamianym przez Node.js. W związku z tym będziemy potrzebowali zainstalować node oraz npm. Poniżej opis instalacji na trzy popularne platformy Windows (10), Linux (Ubuntu) oraz Mac.

Ten artykuł jest częścią większego cyklu: Kurs Serverless

Na cały cykl składają się następujące artykuły. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, to dobrze będzie zacząć od początku 😄
 1. Jak zainstalować Serverless Framework?
 2. Jak skonfigurować AWS CLI?
 3. Pierwsza funkcja Lambda
 4. Jak stworzyć usługę sieciową (webserwis) za pomocą AWS Lambda?
 5. "Śledź Paczkę" - wideokurs serverless

Instalacja w Windows

Normalną procedurą byłoby pobranie instalki Node.js ze strony https://nodejs.org/en/download/ i zainstalowanie oprogramowania.

Ja natomiast preferuje inne, bardziej wszechstronne rozwiązanie. Od paru lat z powodzeniem używam Chocolatey - czyli opensourcowego menadżera pakietów dla Windows. Instalując choco mamy łatwy dostęp do tysięcy aplikacji i programów prosto z linii komend. Instalujemy je podobnie jak ma to miejsce w linuxie, a do tego w większości wypadków “zainstalowane” zostają wersje portable aplikacji, co skutecznie zapobiega zaśmiecaniu rejestru naszego Windowsa.

Chcolately instalujemy zgodnie z instrukcjami na stornie https://chocolatey.org/.

 1. Uruchamiamy linie poleceń (cmd.exe) w trybie administratora.

 2. Następnie uruchamiamy:

  1
  @"%SystemRoot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" -NoProfile -InputFormat None -ExecutionPolicy Bypass -Command "iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET "PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin"
 3. Gdy już mamy choco możemy zainstalować nvm

  1
  C:\>choco install nvm -y
 4. Odświeżamy zmienne środowiskowe za pomocą polecenia

  1
  C:\>refreshenv
 5. Za pomocą Node Version Managera instalujemy Node.js wraz z Node Package Manager:

  1
  C:\>nvm install 12

Uwaga: Wybrałem tutaj starszą wersję niż najnowsza obecnie 13.6. AWS Lambda używa wersji 12 i ze względu na różnice pomiędzy wersjami Node.js najwygodniej dla Ciebie będzie używać tej samej wersji lokalnie w developmencie.

 1. Wybieramy tę wersję jako domyślną
  1
  2
  C:\>nvm use 12
  C:\>nvm alias default 12
 2. Teraz powinniśmy mieć do dyspozycji w linii komend dwa polecenia: node oraz npm.
  1
  2
  3
  4
  5
  C:\>node -v
  v12.13.1

  C:\>npm -v
  6.12.1
 3. Teraz możemy zainstalować Serverless Framework za pomocą npm czyli Node Package Manager. Parametr -g instaluje pakiet globalnie, czyli umożliwia uruchomienie go z dowolnego katalogu w systemie (dodaje do PATH).
  1
  npm install -g serverless
 4. W wyniku tej operacji będziemy mieli dostęp do kolejnego polecenia serverless, które dla wygody posiada swój krótszy alias: sls.
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  C:\>serverless -v
  Framework Core: 1.60.5
  Plugin: 3.2.7
  SDK: 2.2.1
  Components Core: 1.1.2
  Components CLI: 1.4.0

  C:\>sls -v
  Framework Core: 1.60.5
  Plugin: 3.2.7
  SDK: 2.2.1
  Components Core: 1.1.2
  Components CLI: 1.4.0

Przy okazji, jeśli jeszcze nie masz gita na swojej maszynie to polecam jego instalację przez choco (znów cmd jako administrator):

1
choco install git -params "/GitAndUnixToolsOnPath" -y

Dzięki czemu poza samym gitem zdobędziemy również bardzo podstawowe komendy linuxowe m.in. cat, rm, tail, ls. W repozytorium Chocolatey znajdziecie też vima oraz mc. W ten oto sposób możemy łatwo doposażyć ubogą windowsową konsolę.

Instalacja na Linux

Na Ubuntu 18.04 (ale pewnie też na innych dystrybucjach) instalacja Node.js najwygodniejsza jest za pomocą NVM, czyli Node Version Managera. Jest to lepsze rozwiązanie niż użycie apt ponieważ będziemy mieli dostęp do nowszej wersji npm.

 1. Rozpoczynamy od
  1
  $ wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.8/install.sh | bash
 2. Następnie musimy przeładować zmienne w shellu.
  1
  $ source ~/.profile
 3. Teraz możemy sprawdzić czy nvm działa:
  1
  2
  $ nvm --version
  0.33.8
 4. Instalujemy node oraz npm jedną komendą
  1
  2
  $ nvm install 12
  $ nvm alias default 12
 5. Teraz mamy już wszystko:
  1
  2
  3
  4
  $ node -v
  v12.13.1
  $ npm -v
  6.12.1
 6. Teraz npmem instalujemy Serverless Framework (tak samo jak na każdej innej platformie)
  1
  $ npm install -g serverless
  Źródło: https://linuxconfig.org/how-to-install-node-js-on-ubuntu-18-04-bionic-beaver-linux

Instalacja na Macu

Dysponuje macOS Sierra ale zakładam, że na każdym wygląda to tak samo. Podobnie jak na innych platformach instalujemy Node Version Managera. Zainstalowanie Node.js bezpośrednio skutkowało na mojej maszynie problemami z instalacją globalnych pakietów przez npm.

 1. Do instalacji wykorzystamy brew czyli kolejny pakiet menadżer. Wykonaj po kolei następujące komendy:
  1
  2
  3
  brew update
  brew install nvm
  mkdir ~/.nvm
 2. Teraz należy wyedytować plik .bash_profile w katalogu użytkownika np za pomocą polecenia nano ~/.bash_profile i wkleić poniższe ustawienia:
  1
  2
  export NVM_DIR=~/.nvm
  source $(brew --prefix nvm)/nvm.sh
 3. Następnie musimy przeładować zmienne w shellu.
  1
  source ~/.bash_profile
 4. Kolejnym krokiem jest instalacja node oraz npm jedną komendą:
  1
  2
  $ nvm install 12
  $ nvm alias default 12
 5. Teraz npmem instalujemy Serverless Framework (tak samo jak na każdej innej platformie)
  1
  $ npm install -g serverless
  Źródło: http://dev.topheman.com/install-nvm-with-homebrew-to-use-multiple-versions-of-node-and-iojs-easily/

Dziękuję i zapraszam do następnej lekcji.
Miłego dnia!