Nagrania

Hybrydowy serverless - integracja z systemami legacy

Nagranie wystąpienia Pawła Zubkiewicza na konferencji ServerlessDays Warsaw 2020 omawiające jak budować rozwiązania serverless integrujące się z istniejącymi systemami zrealizowanymi w klasycznych architekturach serwerowych.


Czytaj dalej >

Analiza, wizualizacja, wgląd w dane! Czyli BI w Chmurze!

Zbieranie danych to jedno, ale jak właściwie uzyskać wgląd w to co one niosą? Jak szybko je wizualizować? Jak korzystać z uczenia maszynowego i języka naturalnego, aby uzyskać głębszy wgląd w dane. Amazon QuickSight to szybka, oparta na chmurze usługa typu BI, która odpowiada na te potrzeby.


Czytaj dalej >

Data lake i analityka predykcyjna dla eCommerce w AWS

Webinar pokazuje możliwości wykorzystania Date Lake w eCommerce jako źródła danych dla usług wyższego rzędu opartych o uczenie maszynowe w celu sugerowanie klientom lepiej dobranych produktów.


Czytaj dalej >

Studium przypadku realnego wdrożenia Data Lake

Analiza wdrożenia architektury Date Lake w dużej firmie odzieżowej.


Czytaj dalej >

Zbudujmy jezioro w chmurach! Czyli Data Lake w chmurze AWS

Łukasz Karwot w ramach AWS User Group Poland wygłosił bardzo ciekawą prezentację na temat budowy data lake w chmurze publicznej AWS. Po interesującym wstępie teoretycznym, Łukasz przedstawia wręcz w sposób warsztatowy budowę data lake.


Czytaj dalej >

Szybko, ale z głową – czyli jak wykorzystać chmurę w nowych realiach?

Nagranie wystąpienia Pawła Zubkiewicza na mini konferencji Chmura pomaga. Paweł podejmuje temat adopcji chmury oraz wykorzystania usług typy cloud-native w biznesie.


Czytaj dalej >

Analityka Serverless! Czyli DataLake XXI wieku!

Nagranie webinaru Tomka Stachlewskiego pokazujące jak skonfigurować i używać Amazona Athena oraz AWS Glue. Korzystając z tych rozwiązań można w błyskawicznym czasie stworzyć własne Date Lake.


Czytaj dalej >

Jak budować nowoczesne aplikacje SaaS w AWS

Nagranie webinaru Adama Smolnika (pierwszego polskiego AWS Hero), poświęcone tworzeniu aplikacji serverless w chmurze AWS.


Czytaj dalej >

Inżynier serverless - rola przyszłości?

Czy wiesz jak zmieniają się oczekiwania wobec programistów w dobie wszechobecnej chmury? Jeśli tak to świetnie! A rozumiesz z czego wynikają? Jeśli nie, to obejrzyj prezentację Łukasza Szymańskiego, który zwięźle tłumaczy czym kieruje się biznes i jak to wpłynie na Ciebie i Twoją pracę.


Czytaj dalej >

Nagranie: Serverless design w praktyce

Nagranie prezentacji Serverless design w praktyce wygłoszonej na konferencji Greenfield 2019


Czytaj dalej >