Nagranie: Serverless design w praktyce


Temat mojej prezentacji dotyczył studium przypadku pojedynczego mikroserwisu w AWS Lambda, demonstrującego drogę od prostej funkcji do złożonego rozwiązania wykorzystującego Step Functions. W trakcie prelekcji zostaną omówione wady i zalety różnych podejść architektonicznych realizujących tę samą wartość biznesową. Prezentacja zostanie okraszona garścią praktycznych rad dotyczących budowy rozwiązań w Serverless Framework na AWS.

Link do konferencji: http://greenfieldconf.pl